undervisning

Kurser

Masterclass | Kenneth Carmohn

Kenneth Carmohn
Tid: Fredag kl. 17:00 - 19:00, Lørdag og Søndag kl. 10:00 - 17:00
Ugedage: Fredag, Lørdag og Søndag

Fighting in Acting | September 2020

Miriam Yeager
Tid: Torsdag kl. 18:00 - 21:30, Lørdag og Søndag kl. 09:00 - 16:00
Ugedage: Torsdag, Lørdag og Søndag

Basis 1

Blandet undervisere
Tid: 16:00 – 21:00
Ugedage: Tirsdage

Basis 1

Blandet undervisere
Tid: 16:00 – 21:00
Ugedage: Tirsdage

Fighting in Acting | September 2020

Miriam Yeager
Tid: Torsdag kl. 18:00 - 21:30, Lørdag og Søndag kl. 09:00 - 16:00
Ugedage: Torsdag, Lørdag og Søndag

Basis 1

Blandet undervisere
Tid: 16:00 – 21:00
Ugedage: Tirsdage

Masterclass | Kenneth Carmohn

Kenneth Carmohn
Tid: Fredag kl. 17:00 - 19:00, Lørdag og Søndag kl. 10:00 - 17:00
Ugedage: Fredag, Lørdag og Søndag